Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
02 Temmuz 2023

Bildiri Değerlendirme Sonuçları Kabul/Red Bildirim Tarihi
09 Temmuz 2023

Erken Kayıt-Konaklama Tarihi
20 Temmuz 2023

Genç TRASD Okul Tarihi
20-22 Ekim 2023