Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Genç TRASD, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği tarafından 2014 tarihinde kurulmuş olup o tarihten bu yana eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu faaliyetlerden biri olarak yılda bir düzenlenen ve sonuncusu Aralık 2022’de on-line olarak gerçekleştirilen Genç TRASD Okulu’nun ana hedefi, romatoloji alanında hizmet veren genç meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemek ve birbirleri ile iletişim ve iş birliklerini artırmaktır.

2023 Genç TRASD Okulu, eğitim ve araştırmayı her zaman bir öncelik olarak benimseyen TRASD şemsiyesi altında 20-22 Ekim tarihlerinde, Korumar Ephesus Otel – İzmir’de gerçekleşecektir. Toplantı içeriği Genç TRASD Yönetim Kurulu ve Çalışma grupları tarafından üzerinde çalışılarak, çeşitli romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel yaklaşıma ışık verecek şekilde son halini almıştır. Bu yıl yüz yüze gerçekleştirmeyi amaçladığımız toplantımızda sizlerle birlikte olmak bize büyük mutluluk verecektir.

Uzm. Dr. İsmihan SUNAR
Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Şebnem Ataman
TRASD Başkanı