Bilimsel Program

20 Ekim 2023, Cuma
Saat Oturum
13:30 - 13:45 Açılış
Romatoid Artrit Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Şebnem ATAMAN, Dr. Gönen MENGİ
13:45 - 14:05 Erken RA’dan Yerleşik RA Dönüşüm Nasıl Gerçekleşiyor? Çalışmalar Eşliğinde Dr. Kevser ORHAN
14:05 - 14:25 RA Tedavisinde Son Öneriler (ACR/EULAR) Dr. Alper GÜMÜŞTEPE
14:25 - 14:45 D2T (Difficult to Treat RA) Dr. İsmihan SUNAR
14:45 - 15:05 RA Tedavisinde Onkolojik/Geriatrik/Multimorbiteli Hastaya Yaklaşım Dr. Neslihan GÖKÇEN
15:05 - 15:25 RA’lı Hastada Glukokortikoid Kullanımı Pratiğimiz Nasıl Olmalı? (Köprü Tedavisi, Nasıl Keselim?, Endokrin ve Kardiyovasküler Yan Etkileri Ne Kadar Biliyoruz? Dr. Sevilay BATIBAY
15:25 - 15:40 Soru-Cevap-Tartışma
15:40 - 16:00 Kahve Arası
Spondiloartrit Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Hatice BODUR, Dr. Ayhan KAMANLI
16:00 - 16:15 MRG Sakroileit Görüntülemede Yeni Yaklaşımlar, ASAS Önerileri Dr. Hatice Şule BAKLACIOĞLU
16:15 - 16:35 PsA Erken Dönemde Nasıl Tanıyalım? Dr. Erhan ÇAPKIN
16:35 - 16:55 GRAPPA Son PsA Tedavi Kılavuzu Dr. Öznur KUTLUK
16:55 - 17:15 JAK Tedavisinin Etkinliği; Olgu Bazlı (AS/PsA) Dr. Pınar BORA
17:15 - 17:35 SpA’da Dirençli Tutulumların (Üveit / Entezit / Daktilit) Tedavisini Nasıl Yönetelim? Olgular Eşliğinde Dr. Kezban ARMAĞAN
17:35 - 17:50 Soru-Cevap-Tartışma
17:50 - 18:00 Kahve Arası
18:00 - 18:30 Tartışma Saati 1/Debate Oturum Başkanları: Dr. Kenan AKGÜN, Dr. Gamze KILIÇ Trombositopenisi Olan AFAS’ta/Antikor Taşıyıcılığında Tedavi
1. Grup: Trombositopenisi Olan AFAS’ta/Antikor Taşıyıcılığında Antikoagülan/Antiagregan Verelim Dr. Didem Erdem GÜRSOY, Dr. Gizem CENGİZ, Dr. Zeynel Abidin AKAR
2. Grup: Trombositopenisi Olan AFAS’ta/Antikor Taşıyıcılığında Antikoagülan/Antiagregan Vermeyelim Dr Senem ŞAŞ, Dr Bledjan ÇUNİ, Dr Ecem KONAK
21 Ekim 2023, Cumartesi
Saat Oturum
Sistemik Lupus Eritematozus Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. İlhan SEZER
08:30 - 08:50 Mukokutanöz Tutuluma Yaklaşım Dr. Nihan BALTA
08:50 - 09:10 Hematolojik/Santral Sinir Sistemi Tutulumu ve Tedavisi Dr. Mustafa GÜR
09:10 - 09:30 AFAS’ta Senaryolar; Tedavi Yaklaşımları Dr. Ali KARAKAŞ
09:30 - 09:50 Gebe Lupusta Takipte Dikkat Edilecek Noktalar Dr. Sevtap ACER KASMAN
09:50 - 10:05 Soru-Cevap-Tartışma
10:05 - 10:20 Kahve Arası
Skleroderma Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Remzi ÇEVİK, Dr. Tuncay DURUÖZ
10:20 - 10:40 Dijital Ülsere Yaklaşım Dr. Nuran ÖZ
10:40 - 11:00 Skleroderma Taklitçileri / Dirençli Morfea’ya Yaklaşım Umut BAKAY
11:00 - 11:20 PAH Avrupa Kardiyoloji Derneği Önerileri Dr. Abdulvahap KAHVECİ
11:20 - 11:40 Romatoloji Pratiğinde SFT-DLCO’nun Yeri ve Yorumlanması Dr. Ahmet URSAVAŞ
11:40 - 12:00 Soru-Cevap-Tartışma
12:00 - 12:15 Kahve Arası
Nadir Görülen Hastalıklar
Oturum Başkanları: Dr. Fatih ÇAY, Dr. Kemal EROL
12:15 - 12:30 IgG4 İlişkili Hastalık Dr. Nesrin ŞEN
12:30 - 12:45 Granülomatöz Mastit Tanısal Yaklaşımlar ve Tedavi Dr. Nedim KABAN
12:45 - 13:45 Öğle Yemeği
Consult-in Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Ece KAPTANOĞLU, Dr. Neslihan GÖKÇEN
13:45 - 14:05 Perikardit/Plevrit ile Gelen Hastaya Yaklaşım (Bağ Doku+ Otoinf); + İdiyopatik Rekurrent Perikardit Dr. Kıvanç CENGİZ
14:05 - 14:20 IPAF’a Yaklaşım Dr. Hande GEZER
14:20 - 14:40 CK Yüksekliği ile Gelen Hastaya Yaklaşım; Ayrıcı Tanılar Dr. Halil HARMAN
14:40 - 15:00 Tekrarlayan Oral Aft ve/veya Eritema Nodozumlu Hastaya Yaklaşım Dr. Rezan KOÇAK ULUCAKÖY
15:00 - 15:15 Soru-Cevap-Tartışma
15:15 - 15:30 Kahve Arası
Consult-out Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Zafer GÜNENDİ, Dr. Duygu TECER
15:30 - 16:00 Göğüs Hastalıkları: İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Radyolojik ve Klinik Yaklaşım (Takipte Dikkat Edilmesi Gerekenler, Antifibrotik Tedavide Önemli Noktalar) Dr. Ahmet URSAVAŞ
16:00 - 16:20 Radyoloji: Vasküler Görüntüleme MR/BT Anjiografi- Büyük Damar Tutulumu-Ateroskleroz-Enfeksiyon - Tanı ve Takipte Önemli Noktalar Dr. Selin ARDALI DÜZGÜN
16:20 - 16:35 Dermatoloji: İnflamatuar Miyozitlerde Cilt Bulgularına Yaklaşım Dr. Özge Sevil KARSTARLI BAKAY
16:35 - 17:05 Göz Hastalıkları: Göz Katmanlarının Romatolojik Tutulumu Dr. Pınar ÇAKAR ÖZDAL
17:05 - 17:20 Soru-Cevap-Tartışma
17:20 - 17:30 Kahve Arası
17:30 - 18:00 Tartışma Saati 2/Debate Oturum Başkanları: Dr. Ömer Faruk ŞENDUR, Dr. Kemal NAS, Dr. Erkan KILIÇ Dev Hücreli Arterit ve Takayasu Madalyonun İki Yüzü mü?
1. Grup: İkisi Aynı Hastalıktır Dr. Hüseyin KAPLAN, Dr. Büşra VARMAN, Dr. Ekin DOĞANCI
2. Grup: DHA ve Takayasu Farklı Etyopatogenez ve Kliniğe Sahip İki Farklı Hastalıktır Dr. Cemal GÜRBÜZ, Dr. Ceyhun BICILIOĞLU, Dr. Nurhan GÜVEN
22 Ekim 2023, Pazar
Saat Oturum
Vaskülit Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Gülcan GÜRER, Dr. Cahit KAÇAR
09:00 - 09:20 ANCA İlişkili Vaskülit Tedavi Önerileri Karşılaştırma Dr. Abdulvahap KAHVECİ
09:20 - 09:40 ANCA ilişkili Vaskülitlerde Olgularla Nadir Tutulumlar Dr. Serdar Can GÜVEN
09:40 - 10:00 Büyük Damar Vaskülitlerinde Yeni Klasifikasyon Kriterleri Dr. Esra BİLGİN
10:00 - 10:15 Soru-Cevap-Tartışma
10:15 - 10:30 Kahve Arası
Romatizmal Demeden Önce
Oturum Başkanları: Dr. Hakan ALKAN, Dr. Özgür AKGÜL
10:30 - 10:50 Endokrin Artropatiler Dr. Ali Can SOYLU
10:50 - 11:10 Hematolojik Artropatiler Dr. Abdulbaki GAYDAN
11:10 - 11:25 Soru-Cevap-Tartışma
11:25 - 11:30 Kapanış